Vă rugăm să ne oferiți un rezumat al CV-ului și al lucrărilor anterioare.